xiblog.se
Att utföra beräkningar i trianglar som ej är rätvinkliga
Utifrån definitionerna för de trigonometriska funktionerna sinus, cosinus och tangens kan sidor och vinklar beräknas i rätvinkliga trianglar. Däremot säger inte definitionerna direkt något om beräk…