xiblog.se
Trigonometri i enhetscirkeln och i rätvinkliga trianglar
Trigonometri i trianglar Ordet Trigonometri kommer från grekiskans ”trig┼Źnon” (triangel) och ”metron” (mäta). Vi har tidigare studerat trigonometri trianglar, och sett att d…