xiblog.se
Laboration – Bestäm tjockleken bly som halverar intensiteten av gammastrålning
Tidigare har vi sett hur ett tunt skikt, nästan av vilket material som helst, kan stoppa α-strålning. Det beror på att α-partiklarna utgörs av heliumkärnor, som är förhållandevis stora när de ska i…