xiblog.se
Några länkar om antipartiklar och neutrinos
Många av de frågor som ställdes under förra lektionen hade jag inget bra svar på, och i många fall finns ännu inga bra svar. Jag sammanställde nedanstående lilla länksamling för den intresserade so…