xiblog.se
Om notation för orbitaler
En fråga som ställdes idag på fysiken var i vilken ordning elektronorbitalerna noteras (skrivs). Det verkar inte finnas något enhetligt praxis för detta. På denna sida på Wikipedia finns ett styck…