xiblog.se
Centralrörelse och harmonisk svängningsrörelse
I detta inlägg finns en del teori, figurer och interaktiva demonstrationer som har med centralrörelse och harmonisk svängningsrörelse att göra.