xiblog.se
Träffa rätt i kast
Vi prövade ju på att träffa en korg med en boll utskjuten från en katapult under en lektion. Många uppgifter inom kaströrelsen har med det att göra: var kommer en boll att landa givet vissa paramet…