xiblog.se
Atomfysik, spektrum
Material v. 10 Avsnitten 12.1 – 12.4 samt 12.10 Avsnitten 1.1 och 1.2 av dokumentet Utveckling mot vågbeskrivning av elektroner Energinivådiagram för väteatomen (finns även ett liknande i bok…