xiblog.se
Fortsättningen på rörelse i två dimensioner
Vecka 8 och 10 Rekommenderade uppgifter 5.15, 5.18, 5.19, 5.20, 5.22, 5.23, Lektionsuppgift beskriven nedan samt uppgiften Delfinhoppet Innehåll Sid. 101 – 105 i Heureka! B Kompendium som sam…