xiblog.se
Svartkroppsstrålning och Plancks konstant
Lektionen idag var, som någon uttrycket det, något av det filosofiska hållet. Vi började med att jämföra hur temperaturen på vatten förändrades när vi hällde upp det i två kärl: ett vitt och ett sv…