xiblog.se
Potensfunktioner
Denna vecka, vecka 38, arbetar vi med avsnitt 2.1 i Origo C, vilket behandlar potensfunktioner. Vi vet ju, från det förra kapitlet, att en polynomfunktion är en funktion av en variabel med exponent…