xiblog.se
Värmelära – Veckorna 35 och 36
Efter dessa lektioner ska du veta / kunna Skilja på värme och temperatur Temperaturangivelser i Kelvin Använda dig av begreppet specifik värmekapacitet Beräkna ett föremåls värmeenergi Laborativt k…