xiblog.se
Polynomfunktioner
Under vecka vecka 35 och eventuellt en del av vecka 36 kommer vi att arbeta igenom avsnitt 1.2, som behandlar polynomfunktioner. De rekommenderade uppgifterna i avsnittet är följande: 1201, 1203, 1…