xiblog.se
Svart hål utslungat ur galax
Detta inlägg ansluter inte till vårt aktuella avsnitt – mekanisk vågrörelse, Däremot är det ur ett allmänfysikaliskt och astronomiskt perspektiv. Det finns belägg för att det finns ett stort …