xiblog.se
Effekt och verkningsgrad
Denna vecka har temat varit effekt och verkningsgrad. Det står ganska utförligt i boken, men jag vill ändå trycka på några saker: Effekt är energi (eller arbete) per tidsenhet. 1 J/s = 1 Watt. Alla…