xiblog.se
Inför provet den 7 maj
Snart dags för det sista fysikprovet! Ingående avsnitt till detta är 13.1 – 13.10 i Heureka! B. De rekommenderade uppgifterna, vilka följer nedan, tar visserligen upp saker som ingår i senare…