xiblog.se
Undersök vågrörelse i datorsimuleringar
Detta inlägg utgör basen till en laboration baserad på simuleringar. Periodtid och frekvens Rita en harmonisk våg (elongation som funktion av tid) med periodtiden 10 ms och 5 ms i ett samma diagram…