xiblog.se
Algebra, andragradsfunktioner och andragradsekvationer
Tidsperiod: Veckorna 10, 11 och 12 Material: Origo AB avsnitten 8.1 – 8.3 samt häftet Andragradsfunktioner Mathematica-demonstrationer (kräver Wolfram CDF-Player), med syfte att öka förståels…