xiblog.se
Vecka 45 och start v. 46: Funktioner uttryckt som matematiska samband
Efter träning på hur funktioner tolkas grafiskt, ska vi nu koppla ihop det tidigare genomgångna avsnittet om samband (formler) för att uttrycka funktioner med hjälp av dessa. Det du som elev förvän…