xiblog.se
Värmeöverföring – komplettering
Detta utgör en komplettering till inlägget för vecka 41, 42 Vi har ju talat om specifik värmekapacitet, specifik smältentalpi och specifik ångbildngsentalpi. Vi har ju också gått igenom hur energiö…