xiblog.se
Italienresenärer!
Ni som åker till Italien måste arbeta lite med fysiken under resans gång. De avsnitt som skall gås igenom är av mer förståelseinriktad karaktär än räkneinriktad. Det har med värmeöverföring och te…