xiblog.se
Fysik A – lektioner vecka 41 och 42: Värmeöverföring
Efter dessa lektioner ska du veta / kunna Skilja på värme och temperatur Temperaturangivelser i Kelvin Använda dig av begreppet specifik värmekapacitet Beräkna ett föremåls värmeenergi Beräkna blan…