xiblog.se
Fysik A – lektioner vecka 39 och 40: Elektriska kretsar
Efter dessa lektioner ska du veta / kunna Symboler för komponenterna resistor, variabel resistor, strömbrytare, spänningskälla, voltmeter, amperemeter och lampa Mäta spänning över en komponent Mäta…