xiblog.se
Vecka 35: Om tal
Säkert känner du till att man delar upp tal i t ex positiva tal, negativa tal, heltal och bråktal. I gymnasiematten ska vi dock formalisera indelningen en aning. De naturliga talen är nog de tal m…