xaviramiro.com
New video about BAU Dessing College of Barcelona
My students and I we appear in the new promotional video about BAU Dessing College of Barcelona. CAT. Els meus alumnes i jo sortim al nou vídeo de l’escola BAU sobre màsters i postgraus. ESP.…