xaviramiro.com
Recording the music for “Planeta Clarinet” (2)
More pictures and videos. / Més imatges i vídeos. / Más imágenes y vídeos. Barcelona Clarinet Players: “Cargol treu banya”, reggae per a quatre pastanagues :)