xaviramiro.com
“About The Mayors Retributions” (Sobre les retribucions dels alcaldes)
New press illustration for El Punt Avui newspaper. Columnist: Antoni Dalmau.