xavi.wordpress.com
கைது செய்
கைது செய் பயத்தை விதைப்பது மிக முக்கியம். உடைந்து சிதறி பல இடங்களில் முளைக்கும் முன் கொளுத்த வேண்டியது அவசியம். துணிச்சலின் துகிலுரிந்து நிர்வாணமாக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். அதுவும் பொதுவ…