xavi.wordpress.com
அப்பாவின் டைரி
வருடங்களின் வருடல்களை சுருக்கைப் பையில் சுருட்டி வைத்ததாய், காலங்களின் கணங்களை உறைய வைத்த உறவு மூட்டையாய் பொக்கிஷமாய் மௌனித்திருக்கிறது அப்பாவின் டைரி. தந்தத்தால் இழைத்த தங்க டைரி கிடைத்தாலு…