xavi.wordpress.com
பெண்ணின்றி அமையாது உலகு
பெண்ணின்றி அமையாது உலகு ++++ பெண்ணின்றி அமையாது உலகு பெண்ணென்று சொன்னாலே அழகு உயிரோடு உயிராக உறவோடு உறவாக தோளோடு தோளாக மனதோடு மனதாக பெண்தானே இல்வாழ்வின் விளக்கு, அவள் ஆனந்தம் நம்வாழ்வின் இலக்கு கோர…