xavi.wordpress.com
திரும்பும் காலம்
திரும்பும் காலம் உமியைச் சேகரித்து நெருப்பில் சுட்டு உப்புடன் கலந்து பல்தேய்த்த காலம் பழசு. வேப்பங்குச்சியை பதமாய் ஒடித்து பல்துலக்கிய கசப்புப் பொழுதுகள் பழசு. கொட்டாங்குச்சியில் குச்சி சொருகி கரண்…