xavi.wordpress.com
புள்ளியில் துவங்கு
உன்னோடு இன்னும் கொஞ்சம் உறவாடு. வாசலில் கோலமும் உள்ளுக்குள் அலங்கோலமும் அனுமதிக்கத் தக்கதா ? நுரையீரல் பைகளில் நிகோடின் கைகள். வயிற்றுப் பாதையில் அமிலப் பாசனம். சிந்தனை முழுவதும் விகாரச் சிலந்திகளி…