xavi.wordpress.com
நகரத்து நிலா
அப்பார்ட்மெண்ட் அவஸ்தைகளால் கிரில் கம்பிகளுக்கு வெளியே சிறைப்பட்டு விட்டது நிலா. அடம்பிடித்து அழும் குழந்தைகளுக்கு சாதம் ஊட்ட கார்ட்டூன் சேனல்கள் கைகொடுக்கின்றன. குழந்தைகளைப் பார்க்கும் வாய்ப்புகள்…