xavi.wordpress.com
கட்டுரை : புகைப் பழக்கத்தை எளிதில் விரட்டலாம்
( தமிழ் ஓசை களஞ்சியம் இதழில் வெளியான கட்டுரை ) சமீபகாலமாக சமூக அக்கறை கொண்ட அரசியல்வாதிகளாலும், சமூக அமைப்புகளினாலும் புகைத்தலுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு பரவலாக உருவாகியுள்ளது கண்கூடு. புகைத்தலை விட…