xaperezsindin.com
O mundo cara onde camiñamos non é para todo o mundo
Que Amancio Ortega doe 20 millóns de euros non é un problema en si. O verdadeiro problema é que detrás da crecente demanda de Caritas se agocha o modelo de sociedade ao que nos están levando as pol…