xaperezsindin.com
O paro, non só non baixa senón que sube e moito
O ministerio ven de publicar a evolución do número de parados rexistrados (non é o mesmo que taxa de paro) no mes de agosto, indicando entre outras cousas que Galicia á a CCAA na que máis se reduce…