xaperezsindin.com
“Cartografía Sociolóxica”
Ao longo desta semana estiven asistindo a un curso de Sistemas de Información Xeográfica (SIX) organizado polo Colexio de Xeógrafos no campus sur de Santiago de Compostela.Para o que non estea moi …