xanxano.com
Turisme Social a l’Empordà
“El concepte turisme social sorgeix a la fi dels anys 30 del segle passat quan el govern francès va instaurar, com a primer país al món, les vacances pagades les congés payés), ràpidament seg…