wystawowezwierze.com
Kostiumograf w Poznaniu
„Co oswaja Ryszard Kaja” / Galeria Arsenał / Poznań 2016