wyrachowani.pl
Działalność bez rejestracji
Działalność bez rejestracji wyrachowani.pl • Czerwiec 30, 2019 Konstytucja biznesu a działalność nierejestrowa Konstytucja biznesu jest to zbór aktów prawnych usprawniających funkcjonowanie biznesu. W ustawie prawo przedsiębiorców obowiązującej od 30 kwietnia 2018 roku wprowadzono przepis umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji. Jak to