wyplynnaglebie.com
Noworoczne błogosławieństwo - Wypłyń na głębię
Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:”Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem Lb 6, 22-26 Dziękuję Bogu za to dzisiejsze … Czytaj dalej Noworoczne błogosławieństwo