wyczytanezapisane.wordpress.com
Poetycko. „Tego dnia myśli o zaczynaniu nie kalała nieodwracalność kresu, obietnica łypała wymownie spod wszystkich nieuchronności istnienia”. Isakiewicz E.: Kaprys :(przy)powieść o mężczyźnie i ko…