wyczytanezapisane.wordpress.com
Bez komentarza… „Słowa tańczące na tacy jego fantazji”. Koll T.: Camino. Poligraf, 2013, s. 8. „To miejsce ziało dużym niepokojem (…)”. Tamże s. 113. „jego…