www1.kavlingemusik.se
Sångkväll med stjärnfokus
Välkommen på allsångskväll! Det finns röster som aldrig förlorar sin magi, och stjärnor som behåller lyskraften lång efter att de slocknat. Whitney Houston, Freddie Mercury, Janis Joplin …