www1.kavlingemusik.se
Kallelse till MiK årsmöte 2019
Årsmötet hålls tisdagen den 2 april kl 19:00 i Lilla Kulturhuset i Kävlinge på andra våningen. Dagordning för årsmötet kan ladddas ner här.Om du vill föreslå någon eller om du själv är intresserad …