zviz.co.il
מאתיים מילים זבל ליום
אני לא זוכר מי בדיוק דיבר על יצירת ההרגל של כתיבת מאתיים מילים זבליות ביום אבל אני נתקלתי בטיפ הזה בסדנת כתיבה אפקטיבית של צפריר בשן, סדנה שאני מאד ממליץ עליה. ההגיון מאחורי מאתיים מילים זבליות ביום הוא מאד פשוט. כדי שהמילים ששוות קריאה יצאו החוצה מהראש, אל האצבעות, אל המקלדת רצוי לרענן