zuidhorn.nu
Minimabeleid 2020 aanvragen vanaf 1 maart 2020
Voor mensen in de gemeente Westerkwartier bestaat er, mits zij een inkomen onder/tot 120% van de bijstandsnorm hebben, de mogelijkheid een beroep te doen op het ‘Minimabeleid’. Dit bete…