zts.hr
Uklanjanje hrđe sa svih površina (plastika, drvo, guma)
Uklanjanje hrđe sa svih površina obavlja se sa posebnim sredstvima koja ne oštećuju podlogu, ne zagađuju, ne štete koži, boji, plastici, drvu, gumi...