zts.hr
Poliranje materijala - Strojno pranje i poliranje kamena
Pranje kamena omogućuje kompletno čišćenje mrlja i raznih masnoća. Poliranje sa dva zaštitna sloja politure štiti kamen i daje visok sjaj, efekt ogledala.