zts.hr
Sanitarni materijal - Opskrba sanitarnim materijalom
Sanitarni materijal uključuje ručnike za ruke, toaletni papir, tekući sapun. Kod obavljanja posla koristimo isključivo naša pro sredstva za čišćenje.